Strohviool

De Strohviool werd vroeger gebruikt voor geluidsopnamen. De klankbeker is goed te richten naar de microfoon of opnametoeter. Komt weinig voor. In Roemenië nog in de volksmuziek.

Speelt wat zwaarder dan de gewone viool.